Rakvere Gümnaasium

A+ A A-

Vastuvõtt 10. klassi

2017-18. õppeaasta 10. klasside õpilased on: 

10 H

Oliver Robin Alt

Anetty Antropov

Diana Dunets

Hendrik Intal

Kristiina Kõrve

Elisabeth Tiffany Lepik

Delia Lukk

Kristi Murel

Iiris Nirgi

Anni Ojang

Marek Peet

Eva Poll

Ott Põdersalu

Regle-Teele Raja

Andres            Randviir

10 M

Marleen Aas

Anete Alavere

Arda Amanov

Elis Aren

Birgith Balõtšev

Kristina Borodkina

Ramol Jervson

Matis Jõe

Meri-Liis Kiis

Raigo Koidumäe

Andre Kõrts

Karl Lillmets

Meri-Ly Luik

Artur Lvov

Oliver Norts

Marianne Ojasalu

Carmen Pent

Sander Pritsik

Rando Rebane

Erika Salm

Kulla Salumäe

Krislin Sillavee

Alex Sooneste

Annabel Sääsk

Tairo Tiits

Andra Tšernikova

Hanmar Urb

Mart Viermann

Argo Virusiim

Alvar Vogt

10 R

Rihard Aid

Kevin Alak

Albert Annimäe

Kristiina Bomm

Henri-Erik Innos

Karl Romet Innos

Emili Jürgens

Kerstin Kajar

Krete Kruusmaa

Triinu-Liis Kullik

Marti Laandu

Liisa Lehtpuu

Rauno Lemberg

Rainer Liinve

Karmen Nõlvak

Karoline Nõmmeloo

Katariina Parkja

Joel Pärnamets

Miina Roost

Kaspar Räästas

Markus Saaver

Dmitri  Savtsov

Kristiina Siilamets

Suzanne-Liis Sädeme

Kristo Tammiksaar

Taisy Toming

Siim Turban

Viktor Usoltsev

Jürnas Vigolainen

Margareth Villers

Tõnis Vipper

__________________

Kooli gümnaasiumi astmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud õpilane, olenemata tema elukohast.

Õpilaskohad täidetakse sisseastumiseksami tulemuste ja 9. klassi kolme veerandi või kahe trimestri põhiainete (eesti keel ja kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus) keskmise hinde summa põhjal.

Õppekohale kandideerimiseks ja sisseastumistestiks tuleb eelnevalt registreeruda kooli veebilehel või kohapeal kooli kantseleis hiljemalt 2 päeva enne sisseastumistesti toimumist. Registreerumisel märgitakse ära kaks eelistatavat õppesuunda. Konkursi tulemuste põhjal kandideerib õpilane kõigepealt esimesena märgitud õppesuunda. Kui õpilane esimesena märgitud õppesuunda ei pääse, kandideerib ta teisena esitatud valiku järgi. Õpilaskohale kandideerijad (v.a Rakvere Gümnaasiumis õppivad õpilased) esitavad 9. klassi tunnistuse koopia kooli kantseleisse, Vabaduse 1, Rakvere või saadavad meilile aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. registreerimiseaja lõpuks ehk hiljemalt 2 päeva enne sisseastumistesti toimumist.

Sisseastumistestita võetakse vastu kandideerijad:

1) kes on tulnud 8. või 9. klassis olümpiaadide piirkondlikes voorudes 1.–6. kohale või osalenud riiklikus voorus. Arvesse lähevad eesti keele ja kirjanduse, A-võõrkeele, B-võõrkeele, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadide tulemused;

2) kelle 9. klassi tunnistuse sisseastumiseksamile eelnenud veerandite või trimestrite hinded on valdavalt „head" ja „väga head" (tunnistusel võib olla kuni kolm „rahuldavat").

Sisseastumistest Rakvere Gümnaasiumi 10. klassi toimub aprilli 2. nädalal. Täpne kuupäev teatatakse kooli veebilehel hiljemalt 1 kuu enne toimumist. Sisseastumistest on komplekstest, mis sisaldab üldkultuurilisi, eesti keelt ja kirjandust, inglise keelt, ühiskonda, matemaatikat ja loodusaineid puudutavaid küsimusi. Eksam koostatakse põhikooli ainekava ulatuses, selle sooritamiseks on aega kuni poolteist tundi (90 min).

Tulemuste põhjal koostatakse kandidaatide pingerida. Õpilast, kelle põhikooli emakeele ja matemaatika ühtsete ülesannetega lõpueksami tulemus on alla 50% punktidest või kelle lõputunnistusel on hinded „1", „2" (või käitumine on mitterahuldav), Rakvere Gümnaasiumisse vastu ei võeta.

Sisseastumistesti on mõjuval põhjusel (haigus, osalemine olümpiaadidel, konkurssidel) võimalik sooritada muul ajal, kuid kindlasti enne 20. juunit. Selleks peab lapsevanem esitama kooli direktorile kirjaliku taotluse. Direktor määrab testi sooritamise aja.

Õpilaste nimed, kes on oodatud õppima Rakvere Gümnaasiumi 10. klassidesse, avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 15. mail. Vastavat infot on võimalik saada täiendavalt kooli kantseleist.

10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu kooli kantseleis pärast põhikooli lõpetamist. Dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev avaldatakse kooli kodulehel.

Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord asub siin

Õppesuundadega saab tutvuda siin.

Rakvere Gümnaasium | Vabaduse 1, Rakvere 44316, Estonia
Tel + 372 32 23 684 
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© Rakvere Gümnaasium | kõik õigused kaitstud.